Kosten van een lidmaatschap

Ieder lid die ouder is dan 16 jaar betaalt een jaarlijkse bijdrage (= contributie).

Deze bedraagt: € 12,50 bij voorkeur te betalen middels automatisch incasso. Voor betaling middels automatische incasso krijgt u een korting.

Personen die zich aanmelden als lid en 36 jaar of ouder zijn betalen een zogenaamd entreebedrag dat bestaat uit de achterstallige contributie gerekend vanaf hun 36e jaar.

Iemand die 40 jaar is betaalt dus eenmalig 4 x € 10,50 (in geval van automatische incasso) en daarna ieder jaar de jaarlijkse contributie.

Iedereen kan lid worden ongeacht de leeftijd. Er wordt bij aanmelding niet gevraagd naar de gezondheidstoestand.