De vereniging

De vereniging anno het jaar 2010

Het dienstenpakket bestaat nog steeds bij veel verenigingen. Een aantal verenigingen hebben dit pakket geherkapitaliseerd tot een bedrag als vergoeding.

Naast het begraven deed ook de crematie zijn intrede in de lijkbezorging. Begrafenisverenigingen gingen zich uitvaartverenigingen noemen.

De professionele uitvaartverzorger heeft zijn intrede gedaan. Alle diensten en materialen worden nog steeds tegen inkoopprijs doorberekend aan de nabestaanden.

De vergoeding wordt verrekend met de overige kosten, het resterende bedrag wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever, de echtgeno(o)t(e) of kinderen.

Nog steeds kiezen mensen voor een lidmaatschap van een uitvaartvereniging, dit geeft ze een goed gevoel.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02322287.

Algemene voorwaarden