Begraven

Kosten van een begrafenis

Een standaard uitvaartplechtigheid bestaat niet meer. Al naar gelang de wensen van de overledene en de nabestaanden zal geen enkele uitvaart dezelfde zijn. De kosten zullen daarom ook verschillen.

Onderstaand ziet u een overzicht van personele kosten, diensten en materialen en een daarbij behorend eindbedrag.

Vaste kosten

 • Kantoor en adm. kosten
 • Aannemen, regelen en uitvoeren van de plechtigheid
 • Gebruik van rouw- en verzorgingsmaterialen
 • Vervullen van alle formaliteiten bij de gemeente
 • Het begeleiden van een condoleance

Variabele kosten

 • Overbrengen van de overledene naar de plaats van opbaring
 • De dragers ( 4 personen)
 • De rouwauto op de dag van de begrafenis
 • 1 volgauto
 • Een vuren kist
 • De opbaring in een rouwcentrum
 • Gebruikelijke advertentie in plaatselijke krant
 • 50 rouwkaarten en 50 dankbetuigingskaarten
 • Consumpties voor 50 personen
 • Condoleanceregister
 • Bloemen

Leden van de vereniging betalen voor bovenstaande € 2.900.=
Voor niet-leden bedragen de kosten van bovengenoemd pakket € 3.850.=

Voordeel van het lidmaatschap geeft een besparing van € 950.=

In bovengnoemde kosten zijn de kosten niet opgenomen voor een graf.
Grafkosten op begraafplaats De Stille Hof te Hoogezand: € 1920.=
Kosten van een monument: vanaf € 1500.=